ZONDER GLIJMIDDEL VERKRACHT IN ACHTERWERK

Cesare Beccaria rolt in zijn graf….

Men heeft zijn legaliteitsbeginsel zonder glijmiddel verkracht in het achterwerk. Hij kwam in 1764 met een bepaald idee, en door de jaren heen zijn deskundigen en pseudodeskundigen eraan gaan sleutelen totdat men ook in het Nederlands Wetboek van Strafrecht in 1829 kwam met: De wet verbindt alleen voor het toekomende en heeft geen terugwerkende kracht.

Suriname heeft haar wetboeken in den beginne copy-paste overgenomen van Nederland.

Intussen is over de gehele wereld het begrip van: je mag iemand niet straffen voor iets dat hij gedaan heeft in de periode voordat een wet dit verboden heeft. Dus een amnestie voor alle mensen die hebben gestolen voordat er een wet kwam die verbiedt dat je mag stelen.

Het is onwaarschijnlijk dat Beccaria in zijn achterhoofd had dat hij mensen wilde bevoordelen. Uit zijn boek Dei delitti haal ik dat hij wilde voorkomen dat mensen willekeurig werden opgepakt en opgesloten omdat men simpelweg “niet van je houdt”. Dus hij stelde voor: “Weet je wat… we gaan jullie allemaal kwijtschelding van straf geven maar wie toch een crime begaat nadat een wet daartegen gemaakt is zal  wel opgesloten worden.”

Politici in de hele wereld hebben deze bepaling gezien als een mogelijkheid om te stelen als van zo heb je me niet. Nadat zij zichzelf hebben verrijkt komen zij tot de ‘plotselinge ontdekking’ dat het de hoogste tijd is om een wet te maken. “We moeten een Anticorruptiewet invoeren om te voorkomen dat mensen er vandoor gaan met de staatsmiddelen!”

Zoals voor elke wet geldt ook voor de Anticorruptiewet deze nullum crimen sine lege poena legali.

Suriname heeft nu een Anticorruptiewet en het idee ontstaat bij een groot deel van de mensen dat nu eindelijk die minister die vandoor is gegaan met de begrotingsgelden op Openbare Werken berecht zal worden. Of dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van die 400.000 kilogram padie ter verantwoording zullen worden geroepen. Sommigen springen een gat in de lucht omdat eindelijk die man die grootschalige grondroof heeft gepleegd opgepakt kan worden. Misschien dat ook het rapport waarmee “de helft van de VHP opgesloten kan worden” daadwerkelijk mensen in de bak kan krijgen. Hoe staat het met het gesjoemel op TCT waarbij over de ruggen van de binnenlandbewoners miljoenen zijn verdampt? Misschien kunnen de concessies die in the Area of Interest op een zweef-teki-manier zijn toegeëigend eindelijk terug komen in de boezem van de staat.

Nee… misschien kunnen andere wetten daaraan iets doen, maar niet de Anticorruptiewet. Integendeel: de mensen krijgen amnestie daarvoor en mogen behouden wat ze hebben. De Anticorruptiewet geldt alleen voor corruptiepraktijken die na de geboorte van de wet worden gepleegd. De dief wilt voorkomen dat anderen na hem gaan stelen. “Wij hebben onze schaapjes reeds op het droge, maar gunnen anderen niet om ook hun schaapjes veilig te stellen.”

Was dit de achterliggende gedachte van het gelijkheidsbeginsel van Beccaria?

Had hij maar geweten hoe creatief de toekomstige generaties zouden zijn om precies die wet te gebruiken om zich te verrijken. Maar hoe diep gaat het?

Suriname is geen eiland…

In alle landen heb je politici die willen graaien in de staatskas. Wanneer die politici regeermacht hebben verworven dan zijn zij aan de macht. Zij vertegenwoordigen hun land in blokken en vormen blokken met andere landen. Houd goed vast: het zijn nog altijd politici, en niet de samenleving van een land, hoewel zij ons dat willen doen geloven. Allemaal komen samen in een wereldorganisatie: de Verenigde Naties (VN).

De VN bestaat uit 193 landen en het gevoel dat naar buiten wordt gewekt is dat deze organisatie alle 7,6 miljard mensen op de wereld vertegenwoordigd. Een reinste onzin bestaat er niet. Het zijn de politici van de wereld die belangen nastreven. Zij zullen nooit een maatregel formuleren die hen direct in eigen land zou kunnen treffen. Bijvoorbeeld: je hebt de staatskas leeggeplunderd en nadien heb je een Anticorruptiewet gemaakt om zogenaamd mooi boi te spelen maar je hebt ervoor gezorgd dat de wet van toepassing is op toekomstige gevallen en niet met terugwerkende kracht.

De VN heeft de power om voor deze specifieke wet een uitzondering te maken als het gaat om het verbod op terugwerkende kracht door het vast te leggen in een verdrag. Een verdrag gaat hoger dan de Grondwet van een land. Hiermee kan men inderdaad een kruistocht tegen corruptie beginnen, maar dat doet men niet. Een stelling luidt dat men vreest dat de boeven er alles aan zullen doen om hun buit te behouden. Met hun machtige posities, verkregen via de politiek, kunnen zij chaos in hun land creëren omdat er altijd wel een “kudde” zal zijn die achter hen aanloopt en voor hen bereidt is dood te gaan als een kip zonder kop.

Een andere prognose kan ook zijn dat de VN bewust geen uitzondering maakt voor de corruptiebestrijding omdat die 193 presidenten en regeringsleiders zichzelf gewoon indekken ten koste van al die 7,6 miljard mensen op de wereld. Wat ze wel doen is om, net als voor alle andere wetten, corruptiebestrijding niet retroactief maken; dus ontdoen van een terugwerkende kracht. Daarmee hebben politici van alle landen aangesloten bij de VN amnestie gekregen voor het stelen van staatsmiddelen tot op het moment waarop zij een Anticorruptiewet hebben.

In sommige landen is er geen Anticorruptiewet geslagen totdat men verzadigd was van het stelen of toen men door had dat er een grote kans is dat zij de komende verkiezingen niet zullen winnen, dus het lekker “beren” voor de volgende regering; Nee… zij mogen niet stelen!

Gelukkig zien wij in de wereld dat sommige politieke leiders tot het besef komen van hoe destructief corruptie is. Deze pioniers willen wetten over corruptie aanpassen om “gepensioneerde politieke rovers” alsnog een flinke mep te geven. Dit vereist veel daadkracht en moed, want je zult tegen veel machtige en heilige huisjes moeten vechten. Achter de politieke corruptelingen staan veel onzichtbare en gevaarlijke mensen die in feite de spil zijn rond het alles maar zij vallen nauwelijks op.

Zo wierp de Amerikaanse gouverneur van New York in 2015 een balletje op om het pensioen van corrupte politici af te pakken op basis van een anticorruptie bepaling die in werking trad nadat zij reeds veroordeeld waren voor boeverij (klik hier).

Ook in Cambodja, een land dat geteisterd wordt door corruptie, heeft men geprobeerd om de diefstal van staatsgelden retroactief, dus met terugwerkende kracht, aan te pakken. Dit mislukte omdat de regering daar tegen was. Echter maakte dezelfde regering wel een wet voor het bedrijfsleven die een terugwerkende kracht heeft. Waar bleef het gelijkheidsbeginsel dan in dit geval?

wet cambodja fin.JPG

Terug in Suriname…

Tijdens de behandeling van de wet in De Nationale Assemblee (DNA) hebben alleen William Waidoe van Pertjajah Luhur en Carl Breeveld van DOE gepleit voor een Anticorruptiewet met terugwerkende kracht. Van Breeveld kan ik ergens begrijpen waarom hij dat zou willen, maar van Waidoe niet. Waidoe heeft of inderdaad het hart op de juiste plaats of hij wist dat de wet nooit met terugwerkende kracht geslagen zou worden, maar toch voor het moment wilde overkomen als moraal ridder. Een Anticorruptiewet met terugwerkende kracht zou zijn partij immers in verlegenheid kunnen brengen.

DNA-voorzitter Geerlings-Simons wees Waidoe, die zelfs nog voor de stemming over de wet pleitte voor een retroactieve werking, op het feit dat het Surinaams recht verbiedt dat er wetten worden geslagen die een terugwerkende kracht hebben. Ook de VN, waar Suriname partij is, verbiedt dit. De DNA-voorzitter heeft geen ongelijk.

Met het laatste zullen de verbanden al gelegd kunnen worden met de verwijzing naar het begin van dit artikel. Willen we effectief corruptie aanpakken dan zal dit naar het wereldforum gebracht moeten worden. Het gevaar is echter dat indien de VN beslist om corruptie met een terugwerkende aan te pakken een aantal van de 193 leiders die daar om de tafel zitten daarmee zichzelf door het hoofd  schieten want ze stelen of hebben ooit gestolen als raven.

Ik heb vol verbazing notitie genomen van het artikel “Latijns-Amerika beleeft een aanslag op de democratie” waarin de gewezen president van Ecuador, Rafael Correa, corruptie in Brazilië probeert te verdedigen door het een scenario van het westen te noemen. Ondanks dat Brazilië sterke Anticorruptiewetgeving heeft is men er toch toe overgegaan om gekke dingen te doen. Ditmaal door de corruptieve handelingen te laten lopen via de particuliere sector. Hierdoor zou je niet kunnen praten van een aanslag op staatsmiddelen via de directe weg, maar die door te sluizen naar de particuliere sector in de vorm van betalingen voor geleverde diensten. Het ‘overschot’ van de reële waarde van de dienst wordt dan lekker verdeeld tussen de ondernemer en de politicus zonder kwitanties en op bankrekeningen van andere mensen. Klinkt dit niet bekend?

De details van het ECHTE scenario in Brazilië kun je hier lezen en ontkracht het verhaal van Correa die niet zou moeten doen alsof hij het niet weet waar het overgaat.

Echter zal de corruptie moeilijk te bewijzen zijn en is het ook geen verrassing als blijkt dat de president van Brazilië, Dilma Rousseff, onschuldig wordt bevonden. Ook haar voorganger zat op hete kolen en Rousseff probeerde haar nestor nog te redden door de man te benoemen in een hoge staatsfunctie zodat die zou kunnen genieten van politieke onschendbaarheid. Indien je onschuldig bent, waarom zou je moeten vrezen voor een straf? Owja… omdat het buitenland bezig is als ik Correa mag geloven.

Conclusie: een Anticorruptiewet zal niet maken dat men geen poging zal ondernemen om te stelen uit de staatskas. De wet stelt wel zware straffen in het vooruitzicht tegen mensen die gepakt worden. Het zal echter ballen kosten om, zoals in Brazilië, de politie af te sturen op de president die in feite de baas van de politie is. Men zal steeds met nieuwe technieken komen om corruptie te plegen en de wetgevers die moeten optreden zullen pas in actie komen met een wetsaanpassing of aanvulling wanneer het hen goed uitkomt. Pas nadat zij hun buikje rond hebben gegeten zullen zij de regels aanpassen en vervolgens profiteren van het

…..verbod op terugwerkende kracht.

En zo wordt je als samenleving wederom zonder glijmiddel verkracht in je achterwerk!

corrupt

 

Advertenties

EEN SCHAAP TUSSEN WOLVEN

Dit artikel is niet bedoeld om mensen persoonlijk aan te vallen. Nog minder is het geschreven uit haat en wrok naar wie dan ook, maar daar zal niet een ieder van overtuigd zijn. Als je in de politieke arena stapt, zorg ervoor dat je open kaart speelt.

Dat het beleid van Kabinet Bouterse geen schoonheidsprijs verdient is geen nieuws en ook geen onthulling. Daar is Bouterse zelf open over; Waarom zou hij het willen ontkennen? Het volk is toch niet dom en blind?

Indien politici zijn kabinet liever zien gaan dan komen, dan moeten die er open en eerlijk over zijn. De meeste oppositionele politieke partijen hebben intussen duidelijk gemaakt waar zij staan. Het komt erop neer: “Als het volk het wilt dan zal het gebeuren.”

De buitenparlementaire politieke partijen zoals DA91 en SPA zijn echter heel radicaal. Het is immers na meer dan 20 jaren dat zij niet meer in het parlement vertegenwoordigd zijn en ze weten wie daarvoor verantwoordelijk is: Bouterse!

Althans die mening zijn ze toegedaan. Het is niet de schuld van het electoraat die hen heeft weggestemd. Je zal wel dom zijn om als politicus het electoraat de schuld daarvan te geven…tenminste als je weer gekozen wilt worden zal je dat liever niet moeten doen. Geef Bouterse maar de schuld; dan ben je veilig.

Maar dan verschijnt er iemand op het toneel…

Ten eerste moet ik zeggen dat de Surinaamse media voortaan voorzichtig moeten zijn wie zij allemaal exposure geven in de publiciteit. In Suriname gaat men nog te nonchalant daarmee om. Als iemand in New York vindt te moeten protesteren tegen president Donald Trump door te lopen van 42nd Street naar Times Square zal je dat op je tanden of je hoofd moeten doen als je de binnenpagina van de New York Times wilt halen. De Surinaamse media onderkent haar kracht en de gevolgen van haar handelingen nog te weinig. Zullen we een ieder die op het Onafhankelijkheidsplein met een bordje gaat zitten breed moeten belichten in de publiciteit?

Natuurlijk dien je het met argusogen te volgen en begint het interessant te worden wanneer steeds meer mensen zich gaan aansluiten. Dringt het bij de Surinaamse media niet door dat sommige individuen, die voorheen niets voorstelden, gewoon op het plein kunnen gaan zitten omdat ze weten dat journalisten als een kip zonder kop daar naartoe zullen rennen om hen te belichten zodat zij wat populariteit kunnen verwerven?

Dan krijg je inderdaad dat zaken naar mensen hun hoofd gaat stijgen en zich de celebrity wanen. Niet omdat zij zo goed zijn of een boodschap hebben, maar omdat onze journalisten, die hun kracht en invloed onderschatten, nonchalant omgaan met de macht van de publiciteit. Je creëert individuen die zichzelf, na een paar keren de voorpagina te hebben gehaald, tot halfgod proclameren en denken dat zij alles in staat zijn.

De eerste keer dat ik Curtis Hofwijks heb gesproken was toen hij met een mensenmassa voor De Nationale Assemblee (DNA) stond met tegenover hem een aanhang van boze NDP-ers. Tussen hen stond een zwaar gewapende eenheid van de politie. Dit was voor mij wel nieuws!

Ongetwijfeld zat er thuis ook iemand die keek en dacht: “Wauw… dat wil ik ook proberen. Misschien zal het mij ook lukken en kan ik wat exposure krijgen net als hem. Ik ga zijn idee kapen.”

Het laatste is een zeer suggestieve opmerking van mij en zal niet als feit beschouwd moeten worden. Neem het wel mee in jouw meningsvorming.

Geen verband houdende met het bovenstaande, maar uitgesloten is het niet dat dit de achterliggende reden is geweest voor een bepaalde individu om via Facebook mensen op te trommelen om ook naar het Plein te komen, net zoals Curtis het gedaan heeft. Was het niet voor delen van de vakbeweging en politieke opportunisten zou dit een totaal mislukte actie zijn. Maar… het werd wel breed uitgemeten in de media dus is het doel bereikt.

Maar laten we terug gaan in de tijd. Laten we ver terug gaan in de tijd. Hebben de acties van Maisha, in wiens ogen ik een paarse rat ben die hangt aan de ballen van Bouterse, werkelijk te maken met het wanbeleid van die meneer die even te ziek is om president te zijn?

Ik hoef niet te graven want alles verklapt zij zelf en zoals ik altijd tegen politieke mensen zeg: “Wees voorzichtig met het geluid van je stem. Alles dat je zegt kan en zal tegen je gebruikt kunnen worden.”

Mijn constatering is dat er absoluut geen protest is tegen dit beleid. Zoals eerder gezegd vertoont het gevoerde beleid inderdaad wat lelijke scheuren, maar de strijd van deze mooie dame gaat veel verder. Het is iets persoonlijks en het schoppen van herrie (terecht of onterecht) en aandacht naar je toe trekken maakt grote indruk op haar. Dat zeg ik niet, maar zij zelf. Ik zal straks ingaan op het deel van de Nederlandse media, maar nu even een gedeelte uit een artikel van het NRC Handelsblad waar Maisha het een en ander toegeeft:

nrc handelsblad.JPG

Het is: Of de bitterheid naar “Bouterse en zijn mensen” leeft al langer dan 15 jaren in haar ziel en heeft haar opstand niets te maken met een wanbeleid dat nu gevoerd wordt of… De landelijke en grimmige, en vooral succesvolle protesten tegen Bosje hebben zo een geweldige indruk op haar gemaakt en wil zij ook graag eens “in the picture” zijn om “deze mensen” weg te jagen. Nee, de regering die na Bosje kwam zou natuurlijk niet weggejaagd mogen worden want daar stond het gezin massaal achter.

Natuurlijk kon je Bouta in 2010 ook niet direct proberen weg te jagen, maar moest je rustig wachten tot 2016 nadat papa met pensioen ging zodat zijn baan bij een groot staatsbedrijf niet in gevaar kwam vanwege zijn mooie rebbelerende dochter.

Ook het laatste is zeer speculatief en hoeft ook niet op feiten te berusten, maar neem het mee in je gedachtegang en analyseer het goed. Weet waar die koe vandaan komt voordat je hem volgt in de hoop bij betere grasvelden aan te komen.

Ik heb hiermee Maisha of wie dan ook niet voor koe uitgemaakt. Ik meen deze interventies steeds te moeten plegen want we zijn zo overgevoelig en emotioneel in dit land wanneer we gedwongen worden om tegen onze eerder geprogrammeerde mening te moeten denken.

En nu het deel van de Nederlandse media…

Wanneer Bouterse steeds stond te roepen: “Het buitenland is bezig” dacht ik steeds bij mezelf: “Waar heeft deze man het nu weer over? Is hij bezig met scenario’s om zijn eigen falen goed te praten door anderen de schuld te geven?”

Bijna zou Bouterse afgestraft kunnen worden voor deze uitspraak was het niet voor Maisha die weeeeeerrrrr precies dat ding doet dat zij NIET moet doen. Ik weet niet wat de belangen zijn, maar een bepaalde Nederlandse journalist voelt zich meer dan gecommitteerd om haar te helpen in het ten val brengen van het Bouterse-regime.

sam jones searchEn dit zijn de mensen die neerkijken op de Surinaamse journalisten en denken de Surinaamse collega’s te moeten komen leren hoe je een goede journalist moet zijn, je altijd objectief op te stellen en niet partijdig te doen. Ik vraag me af of wij soms blind zijn in dit land en niet luisteren naar wat er gezegd wordt, maar alleen horen en zien wat wij willen zien en horen.

Een Nederlandse journalist werpt zich op als een soort adviseur van deze “veelbelovende” politica. Daarvan doet hij zelf verslag over en stuurt het de wereld in als “NIEUWS”. Bijna zou je kunnen denken dat hij het brein achter het allemaal is, maar een marionet nodig heeft om zijn plan uit te voeren. Daarna schrijft hij een bericht en heeft een slachtoffer om voor het karretje te spannen en niet zichzelf voor schut zetten.

ik zei: bijna…

Het gaat zelfs zo ver dat deze Nederlandse journalist, waar ik persoonlijk niets tegen heb, Maisha adviseert en begeleid naar Amnesty International en…. daar zelf verslag van doet.

de west

Vraag: waarom doet hij dat?

Vraag: Is dit journalistiek?

Hetzelfde gold bijna voor een andere groep protesterende jongeren die zich BIJNA op sleeptouw liet nemen door een… Nederlandse journaliste hier te lande die niet alleen het nieuws maakte over de protesten van de groep, maar ook actief meedeed met de straatacties compleet met protestbord en gillend uit woede. Zij voerde soms zelfs het woord tijdens de protestbijeenkomsten op een van de pleinen in de stad en onderbouwde heel sterk waarom zij vindt dat Bouterse naar huis moet.

Twee Nederlandse journalisten…..

Maar jullie zitten je eigen journalisten voor alles en nog wat uit te maken op het moment je zelf een tikje vermoeden zou hebben dat die partijdig zou zijn. Soms is dat vermoeden totaal onterecht, maar we zijn niet gewend met kritische pers in Suriname. Wie iets zegt dat indruist tegen je vooraf geprogrammeerde mening is direct een politieke vijand.

In ieder geval…

De invloed die deze twee Nederlandse journalisten zouden en misschien echt wel hebben op Maisha geven Bouterse een excuus om te kunnen zeggen: “Het buitenland is bezig”

Ik zeg niet met een feit dat zij een marionet van deze Nederlandse journalisten (met een Surinaamse roots) is. Wat ik wel als feit bestempel, en die grani geef ik haar ook: Zij heeft enorm veel aanhang onder de zogenaamde Surinaamse-Nederlanders. Die geven haar onverkort alle steun die zij nodig heeft.

Onze geschiedenis zit vol met de Maisha-types, dus er is niets nieuw onder de zon.

Die groep Surinaamse Nederlanders wordt goed opgezweept  door de ambassadeurs/journalisten waarvan ik niet weet waarom zij doen wat zij doen. Natuurlijk mogen zij doen wat zij doen, maar neem dan afstand van het journalistiek beroep en stap de politiek in!

Maisha is een strijder… maar als een schaap tussen wolven

ECHTE VRIENDEN TIKKEN JOU OP DE VINGERS

De waarnemend president heeft vrijdag tijdens zijn jaarrede in De Nationale Assemblee (DNA) enkele opmerkelijke zaken gezegd met betrekking tot Venezuela.

Het spijt me. Ik ben niet tegen de regering, niet tegen de NDP en nog minder staatsgevaarlijk bezig maar… mag ik u met alle egards corrigeren meneer de waarnemend president?

De waarnemend president zei in zijn jaarrede onder andere:

“Delen van de internationale pers hebben mensen in ons land en de wereld doen geloven, dat als het ware Venezuela zich bevindt op de rand van een burgeroorlog door dictatoriaal bestuur van president Maduro en zijn regering.”

Mijn reactie: De vicepresident heeft niet helemaal ongelijk. De internationale en westerse mediagrootmachten zijn allemaal eigendom van zeer rijke mannen die goed genesteld zijn in de politieke sector waar zij hopen, via de politiek, hun rijkdom te vergroten. Maar het is misplaatst om te stellen: “op de rand van een burgeroorlog”

Een burgeroorlog is een oorlog waarbij de strijdende partijen deel uitmaken van hetzelfde land of rijk. Burgeroorlogen worden vaak uitgevochten om religieuzeetnische of politieke redenen, maar soms is het eenvoudigweg een strijd tussen twee rivaliserende groepen.

De benadering van de zaak hangt af van de kant die je kiest. De andere kant zou kunnen stellen: “Er zijn al meer dan 120 doden gevallen meneer de waarnemend president van Suriname. Er is reeds sprake van een burgeroorlog!”

Je zou kunnen stellen dat het dodental te de weinig is om de zaak een burgeroorlog te noemen. Sinds de burgeroorlog in Syrië begon, met als doel de president af te zetten, zijn er meer dan 270 duizend mensen omgekomen. Volgens het Syrische Observatorium ligt dit getal zelfs dichtbij 400 duizend doden. Dat is PAS een burgeroorlog of… OOK een burgeroorlog.

Tijdens de Binnenlandse Oorlog in Suriname zijn er niet meer dan 500 mensen omgekomen, maar deze oorlog staat officieel te boek als een “burgeroorlog”. Als wij op getallen willen afgaan dan zouden wij de Binnenlandse Oorlog ook geen burgeroorlog mogen noemen maar een politiek verzet van oppositionele machten. In Venezuela doet men echter precies wat men ook in Syrië doet: de president proberen af te zetten. Men is van mening dat bij de oppositionele machten in Venezuela er buitenlandse krachten in in het spel zijn. Maar is dat ook niet het geval in Syrië? En was dat ook niet het geval in Suriname tijdens de Binnenlandse Oorlog? Wanneer is er precies sprake van een burgeroorlog? Wie bepaalt dat?

Nogmaals: het hangt allemaal af van waar je staat.

De waarnemend president ging verder door te stellen:

“Venezuela zou integendeel rustig zijn, met uitzondering van de hoofdstad Caracas, waar het wel hard aan toe ging tussen regerings- en oppositionele aanhangers, met name, aldus deze verslagen, vanwege de heersende schaarste en niet vanwege het dictatoriaal regeren van President Maduro”

De waarnemend president heeft helemaal gelijk met het eerste gedeelte van deze zin. Ook hier spelen de westerse media, die handlangers zijn van de corporate wereld, een vieze rol. De gewelddadigheden concentreerden zich VOORAL in Caracas, maar waren NIET beperkt tot Caracas. Ik moest echter bijna mijn onderkaak van de grond oprapen bij het horen van het laatste gedeelte van zin.

Laten we voor de vorm stellen: “Oke de gewelddadigheden vonden ALLEEN plaats in Caracas”

Verklaar dan het volgende:

 • President Maduro heeft NIET meer de meerderheid in het parlement. Kan alleen Caracas, waar minder dan 9% van de totale bevolking woont, ervoor zorgen dat de regering de meerderheid in het parlement verliest?
 • President Maduro heeft vervolgens het parlement uitgeschakeld. Is dit geen dictatoriale handeling? Zijn voorganger en guru Hugo Chavez vroeg juist toestemming van het parlement om hem tot een soort koning te verheffen en die ondersteuning kreeg hij ook VAN het parlement.
 • Vervolgens stelt Maduro een Grondwetgevende Raad in bestaande uit zijn vrienden en loyalisten die ‘parlementje’ moeten spelen. Dus hij benoemd zijn EIGEN ‘parlement’ en schakelt het volk van Venezuela uit die anders heeft bepaald.
 • Dus: Niet het Venezolaanse volk bepaalt wie hij als volksvertegenwoordigers wilt, maar de president van dat land. Een president die eerst het volk heeft gevraagd hem te kiezen als president uit loyaliteit aan Hugo Chavez. Dat volk geeft jou die kans, uit respect voor Chavez, en vervolgens schakel je hen uit en benoem jij je eigen parlement.

Het viel mij ontzettend op dat PRECIES hierover de waarnemend  president  geen woord repte tijdens zijn toespraak. Dan breekt het mij de klomp als mijn goede vriend Ashwin Adhin, met alle respect voor zijn ambt natuurlijk, tijdens zijn jaarrede ook zegt:

“Andere internationale bronnen evenwel, mevrouw de voorzitter, zoals een delegatie van de Amerikaanse Vakbeweging en een groep van internationale observers uit 39 landen, alsmede onze eigen observers die wij erop uit hebben gestuurd, geven een ander verslag, waarin wordt aangegeven dat er geen tekenen zijn van systematisch ondemocratisch handelen van President Maduro of van een aankomende burgeroorlog”

Let op het laatste: “Geen tekenen van systematisch ondemocratisch handelen van president Maduro”

 • Heeft u die Grondwetgevende Raad niet gezien?
 • Heeft u niet kunnen constateren dat de oppositie de meerderheid heeft in het parlement en het volk daarmee duidelijk een signaal heeft gegeven aan de regering van Venezuela?
 • Heeft u ook niet gezien dat precies DAT parlement is uitgeschakeld en oppositieleiders werden opgepakt en opgesloten?

Ik ben bekend met de informatie over de Amerikaanse Vakbeweging. Wat dat betreft heeft de waarnemend president helemaal gelijk, maar misschien kan hij uitsluitsel geven over de internationale observers uit de 39 landen.

Laten wij hier in Suriname alsjeblieft niet selectief doen met Cuba-achige en Venezuela-achtige vormen van informatieverstrekking waarbij  precies en alleen die informatie gegeven wordt die ons goed uitkomt.

Het all-is-fine-beeld dat door onze waarnemend president, met betrekking tot Venezuela, wordt geschetst zou bijvoorbeeld gewoon gecounterd kunnen worden met dit verslag van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens bij de Verenigde Naties (VN). Ik heb hen niet over een klein mannetje zoals die ene die naar Suriname kwam en een hoop onwaarheden rapporteerde naar de VN, maar over de Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

Ook hiervoor geldt: Het hangt allemaal af van waar je staat.

Maar laten we geen eenzijdige verhalen vertellen en een vertekend beeld geven aan de Surinaamse samenleving.

CONCLUSIE : De regering van Suriname, let wel, niet het volk van Suriname maar de regering van Suriname heeft namens het volk van Suriname besloten om Venezuela, correctie… de regering van Venezuela door dik en dun te ondersteunen. Ik merk een trend in de wereld waarbij de wil van het volk nauwelijks nog telt in dit soort geopolitieke toestanden. De ene is vriend van de andere en ondersteunt hem op basis daarvan en niets anders. Maar wat willen de volkeren zelf?

Ik begrijp de situatie van het opnemen voor je vrienden, maar ben je wel een goede vriend door hem naïef in bescherming te nemen terwijl je weet dat hij in de fout gaat. Je mag hem beschermen, maar tegelijkertijd ook op de vingers tikken. Echte vrienden wijzen jou op je fouten, maar blijven toch van je houden.

Bijvoorbeeld: Wij zullen niet accepteren dat die Trump wakaman hier in Zuid-Amerika komt spelen dus we gaan je zeker beschermen, maar tegelijkertijd vraag ik je ook om je rotzooi op te ruimen en je volk en de wil van je volk niet over te slaan. Wij zijn slechts dienaars van ons volk en niet de eigenaren. We kunnen niet zitten kletsen over duistere westerse machten die ons bestaan in gevaar brengen terwijl wij precies hetzelfde doen. Wij beschermen zogenaamd ons volk tegen de onderdrukking van de westerlingen omdat wij hen zelf willen onderdrukken en uitbuiten.

Dit was nimmer het plan van Simon Bolivar en Hugo Chavez. Hun ideologie had te maken met het voeren van strijd tegen de tiran; een volksrevolutie tegen de onderdrukker. Maar wat gebeurt er nu in Venezuela? Wie vecht tegen het volk?bolivar.jpg

 

 

 

 

HET IS TIJD BRO…

Ik heb hem lang niet gezien of gesproken…

Alle informatie over de man moet ik tegenwoordig vernemen van het Nationaal Informatie Instituut (NII). Uit filmpjes en audiofiles, die opgestuurd worden, krijg ik de informatie die hij en zijn team willen dat ik moet krijgen en weten. Ik moest wel lachen bij het een voor het laatste filmpje dat opgestuurd werd voordat hij naar Cuba vertrok; de geruchten als zou hij een nier van Abrahams cadeau hebben gekregen. Dit is werkelijk een span tori die al jaren leeft in de samenleving.

Tijdens de laatste ontmoetingen die ik bijgewoonde met Desi Bouterse kreeg ik het gevoel steeds meer te maken te hebben met een man die zich voorbereidt op het afsluiten van een hoofdstuk… of misschien een boek in het leven.

Over boeken gesproken…

In 2014 sprak hij ook over het afbouwen van het presidentschap en dat 2015 de laatste keer is dat hij zich verkiesbaar zou stellen voor dit hoge ambt. Hij sprak over: “Ik wil dan een beetje gaan schrijven”

Het eerste dat in mij opkwam was: DAT boek wil ik wel lezen.

Tijdens een diner in het kader van een jaarafsluiting met journalisten kwam hij aanlopen met zijn portie in de hand en nam plaats naast mij. We spraken tijdens het eten over rukwinden en waar hij allemaal daar op Leonsberg mee te kampen heeft. “Het is gewoon vreselijk hoe hard de wind daar waait. Het is heel.. umm.. je kunt je niet voorstellen hoe hard de wind daar waait.”

Ik had andere afspraken en hij ook anders zou ik in een informele sfeer wel graag met hem willen praten over de toekomst van zijn partij. Het moment leende zich ook niet voor dat gesprek.

De afgelopen tijden praat hij veel over het leven, maar ook over de dood. Hij zal niet voor altijd hier zijn om de boel binnen zijn partij te lijmen en je zal wel een oen zijn om te doen alsof er geen bindmiddel nodig is om deze grote partij bij elkaar te houden. Naar buiten toe zal je natuurlijk als een sterke macht en eenheid moeten optreden en om strategische redenen nooit toegeven dat er intern verdeeldheid en wantrouwen is, maar die zijn er ongetwijfeld wel.

De toekomst van zijn legacy, de NDP, is op het spel. Wie bijna niets voorstelt heeft ook weinig te verliezen, maar als je 26 zetels hebt in De Nationale Assemblee dan zal je wel Bouterse-material moeten zijn om dit te kunnen handhaven en zelfs uitbouwen.

Maar dan…

Hoor ik niet zo lang terug dat een Bouterse III niet is uitgesloten en zelfs voor de hand ligt. Hij denkt dus toch aan een derde termijn. Tegelijkertijd berust hij zich in “iets” wanneer hij wat filosofisch praat over het leven en de dood. “Niemand is op de wereld gekomen om steen te worden. Ook ik niet”, hoor ik hem nog zeggen.

Ik denk dan aan de gloriejaren van de NPS, VHP en SPA.

Na het heengaan van hun charismatische leiders is de neergang begonnen en ging de mensenstroom richting de paarse partij. Echter heeft Suriname veerkracht getoond op alle gebieden, dus ook in de politiek en de politieke partijen. Bij de NPS en SPA komt het nog wat stroefjes op gang maar bij de VHP is er degelijk al sprake van herstel na de Lachmon-era.

Het is onvermijdelijk dat ook de NDP deze fase zal doormaken. De wijze politieke leider neemt lering uit de zware klappen die de moederpartijen van de republiek Suriname hebben moeten incasseren en hoe zwaar het proces van herstel kan zijn. Sommige partijen zijn nog steeds niet hersteld na het heengaan van hun onbetwiste leider en sommigen zullen deze klap misschien nooit te boven komen. De NDP zal hieruit lering moeten nemen.

Indien die klap komt, en het zal komen vroeg of laat want “niemand is op deze wereld gekomen om steen te worden. Ook hij niet”, zal de NDP moeten beseffen dat de andere partijen dan reeds in een verre staat van herstel zijn na hun eigen klap. Je komt dan in een soort achterstandspositie terecht. Neem lering door alvast de personen in beeld te brengen om tenminste de schade van die klap tot een minimum te beperken en schuif hen naar voren. Laat het iemand zijn die tot de verbeelding van ALLE mensen in de partij spreekt.

Ik denk direct aan het verhaal in de Islam toen bekend werd dat de profeet Mohamed ziek was en het misschien niet zou halen. Dit zorgde voor grootschalige hysterie onder zijn volgelingen.

Hij kwam zijn ziekte te boven, maar weg was de ziekte niet. Hij verzamelde al zijn kracht om een laatste bedevaart te maken naar Mekka waar hij duidelijke instructies achterliet voor zijn mensen. Daar stond hij in Mekka op een heuvel. Een oude man die duizenden tegenslagen heeft moeten incasseren en zoveel vijanden heeft overwonnen. Hij begon zijn toespraak met:

“O mensen! Luister aandachtig naar mij, daar ik niet weet of ik na dit jaar ooit weer onder jullie zal zijn. Luister daarom voorzichtig naar wat ik zeg en geef deze woorden door aan degenen die vandaag niet aanwezig konden zijn”

En toen kwamen de instructies die, ik weet niet of hij dit wel door had, na zijn dood de basis zouden zijn voor de wereldse spreiding van de Islam. Nadat hij zijn instructies gegeven had keerde hij zich om en verliet de 140 duizend mensen die naar hem stonden te luisteren, maar niet voordat hij zei:

“O mensen, heb ik mijn boodschap juist aan jullie overgedragen?” waarmee hij bedoelde: “Heb ik jullie naar behoren gediend gedurende mijn leven?”

Niet lang daarna overleed de profeet na veel lijden en kreeg je de poppen aan het dansen. Het leek allemaal stuurloos en de eerste tekenen van verdeeldheid waren reeds op de dag van zijn dood zichtbaar, zelfs binnen enkele minuten. De man was nog warm toen Omar Ibnulkhattab zich opwierp als de opvolger en naar de moskee naast het huis van Mohamed toog om de aanwezigen daar toe te spreken.

Het nieuws van de dood van de profeet verspreidde zich direct onder de metgezellen. Voor hen hadden wereldse zaken geen waarde meer en ze raakten in een overspannen toestand. De metgezellen huilden van verdriet.
Omar zei in de moskee: “De profeet is niet dood en zal niet doodgaan totdat Allah alle huichelaars heeft vernietigd.” Hij bedreigde de mensen die beweerden dat de profeet dood was. De metgezellen verbaasden zich over zijn gedrag en waren radeloos.

Toen de profeet stierf, was Abu Bakr in zijn eigen huis in Sanh, omdat hij dacht dat het beter ging met de profeet. Hij hoorde het nieuws, toog eerst naar de moskee en sprak met niemand totdat hij bij het huis van de overledene aankwam. Hij stapte direct naar de profeet, ontblootte zijn gezicht en kuste huilend het gezicht van de profeet. Hij zei: ,,Oh profeet, voor wie ik mijn vader en moeder als losprijs had willen geven, nu is je levensreis volbracht.”

Abu Bakr ging naar buiten en zei: ,,Ga zitten, Omar”, maar Omar weigerde te gehoorzamen. Abu Bakr gaf op en ging naar de preekstoel. De meeste gelovigen keerden zich van Omar af en schaarden zich om Abu Bakr heen die de mensen begon toe te spreken. “Er is geen god dan Allah en Mohamed is Zijn boodschapper. Oh gelovigen, als het Mohamed is die jullie aanbidden, weet dan dat Mohamed dood is.

Hij ging zelfs verder en zei:
“Mohamed is niets meer dan een boodschapper. Ook voor hem zijn er boodschappers heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden: waarom zouden jullie dan terugvallen in het geloof?”

Abu Bakr, hoewel hij geen profeet was, werd de persoon die het werk van Mohamed moest voort zetten. Hij liet alles vastleggen waaronder de Koran en de levenslessen van de profeet waaronder en heel belangrijk: Zijn laatste instructies.

Wat men nu kent als Islamic banking vloeit voort uit de laatste instructies van Mohamed in Mekka. De Islam is nu een wereldgodsdienst en wel de snelst groeiende tot en met vandaag. Dit gebeurde na de dood van de stichter.

Het moraal van het verhaal:

Zorg ervoor dat je goed leiderschap kweekt en duidelijke instructies voor je mensen achterlaat en hoe die goed leiderschap dienen te identificeren. Doe het ook op tijd en uitgebreid, en niet op het laatste moment en zeer vaag zoals Hugo Chavez dat heeft gedaan in Venezuela voordat hij naar Cuba vertrok voor zijn allerlaatste operatie. Laat men het niet uitvechten wanneer je er niet meer bent want dat treft een hele grote achterban en misschien zelfs de totale natie/samenleving.

maxresdefault

Disclaimer:

Ik heb NIEMAND vergeleken of gelijkgesteld aan de profeet, vrede zij met hem. Het is slechts als voorbeeld aangehaald om aan te geven wat goed leiderschap is, en ervoor te zorgen dat na jou niet de zondvloed mag komen. Op geen enkele wijze heb ik hier wie dan ook de dood toegewenst of gespeculeerd daarover. Het is slechts wat het is en wat ons allemaal te wachten staat

IS TIGRI WEL VAN SURINAME?

Ergens ten zuiden van Suriname ligt een stuk terrein….

Het is groter dan de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne, Nickerie en Para bij elkaar opgeteld. Het heet ‘Tigri’; althans wij noemen het Tigri, maar gaandeweg het artikel zal blijken dat wij ons zouden moeten schamen om deze naam te gebruiken.

Dit gebied wordt door Suriname beschouwd als Surinaams grondgebied en is rijk aan goud, bauxiet en hoogwaardige houtsoorten. Er zou zelfs diamant in het gebied aanwezig zijn. Tigri wordt echter ook geclaimd door buurland Guyana.

Suriname heeft niets gedaan om aan te tonen dat Tigri behoort tot Surinaams grondgebied. De staat Suriname is zelfs in overtreding van artikel 2 van de Grondwet waarin staat: “De Staat vervreemdt geen grondgebied of soevereiniteitsrechten die hij daarover uitoefent.”

De staat Suriname zou door een organisatie naar de rechter gesleept moeten worden voor:

 • Het niet uitoefenen van beheersdaden in algemene zin
 • Staatszorg brengen voor de aanwezige leefgemeenschappen
 • Ontsluiting dan wel behoud van het gebied vervat in een duidelijk beleidskader
 • Het laten gelden van wet en recht conform het Surinaams recht
 • Het garanderen van orde en rust
 • Verdediging van het gebied tegen ongewenste buitenlandse invloeden.

Wat doet Guyana in Tigri?

 • Alle aanwezige personen bezitten de Guyanese nationaliteit en Engels is de voertaal (op zogenaamd Surinaams grondgebied)
 • Sociale voorzieningen in zeker mate voor de aanwezige leefgemeenschappen
 • Er is sprake van een zekere mate van ontsluiting van het gebied en is Tigri onderdeel van het Guyanees ontwikkelingsbeleid.
 • In Tigri wordt wet en recht gehandhaafd volgens het Guyanees recht.
 • Guyanese ordetroepen in de vorm van leger en politie zijn aanwezig in Tigri
 • Het gebied wordt verdedigd tegen buitenlandse invloeden ( Het wegjagen van Surinaamse militairen in 1969)

Uit de onderstaande brief uit 2013 van een gewezen legergeneraal van Guyana blijkt dat ons buurland Tigri als cadeau achterlaat voor de toekomstige generatie. Er worden geen concessies in het gebied uitgegeven, niet omdat er een dispuut is met Suriname, maar eerder vanwege een duidelijk duurzaam beleid:

brief.JPG

Nadien is er wat verandering van beleidsinzichten gekomen. In 2014 maakte de regering van Guyana bekend geologisch onderzoek in Tigri te overwegen. Het voorstel kwam van de oppositie. Dus in Guyana zijn zowel oppositie als coalitie op een lijn om het Tigri-gebied in kaart te brengen en de waarde aan bodemschatten goed vast te stellen. Volgens geluiden zijn er dit jaar, dus 2017, mijnbouwactiviteiten gaande in Tigri. In De Nationale Assemblee (DNA) zijn er vragen daarover gesteld aan de regering.

roop.JPG

Terwijl de Surinaamse autoriteiten blijven praten over: “Vreedzame oplossing van het geschil” is dit al een gepasseerd station voor Guyana.

Suriname komt over als een storende straathond die aan de overzijde van de weg staat te blaffen naar een huishond die kort daarvoor over de schutting is gesprongen, hem een lekker stuk been afhandig heeft gemaakt, weer naar zijn erf is geklommen en er spottend van ligt te genieten achter zijn poort.

In 1971 zijn Guyana en Suriname op Trinidad overeengekomen dat zij over de grenskwestie zullen praten onder de voorwaarde dat het gebied gedemilitariseerd wordt. Alleen Suriname heeft zich aan deze afspraak gehouden; althans… er zijn nooit Surinaamse militairen naar Tigri gestuurd nadat de Troepenmacht in Suriname (TRIS) met haar staart tussen de benen werd weggejaagd uit het gebied. Een Surinaamse militair werd zelfs gegijzeld en middels harde onderhandelingen besloot Guyana heb vrij te laten.

Door de Surinaamse regering wordt er totaal niets aan informatie gegeven over Tigri en blijft het bij het versje van: “vreedzaam naar een oplossing zoeken”. In Guyana treden autoriteiten wel veelvuldig in de media over de gang van zaken rond het grensoverleg met Suriname tot zelfs de plannen die er zijn voor het Tigri-gebied. Daarbij wordt “Samen met Suriname” zeer schaars tot vrijwel nooit gebruikt.

We gaan even terug naar het moment in 1969 toen de Guyanezen de Surinamers hebben weggejaagd uit Tigri. Jammer genoeg heb ik ook hierover data moeten zoeken in de Guyanese archieven want zelfs deze informatie is niet beschikbaar in Suriname. De volgende tekst zou bij elke waarachtige Surinamer voor een bloedend hart zorgen:

gang van zaken

Wat blijkt dus?

Dat de naam Tigri niet correct is. “Tigri” is “jaguar” en is het nationaal symbool van Guyana.

Wat wij doen is schaamteloos een gebied in het zuidoosten claimen als Surinaams gebied, maar er niets aan doen om deze claim te bevestigen. De staat Suriname is niet veel beter dan de mensen die domeingronden aanvragen en het verwaarloosd laten liggen. Het is dezelfde staat die dan zegt dat zij deze gronden weer in haar boezem zal nemen omdat de eigenaren er niets mee doen. Is het dan niet meer dan billijk dat ook Tigri Suriname ontnomen moet worden want we doen ook alsof wij het niet nodig hebben.

Conclusie:

Het steeds arrogant blijven stellen dat Tigri Surinaams grondgebied is, maar er niets aan doen om deze claim in daden te benadrukken is niets anders dan fisti prodo en in de ruimte blaffen.

Onze regering is misschien de slapste regering ter wereld want ik heb geen enkel ander geval in de wereld kunnen vinden waarbij een land blijft benadrukken dat een betwist gebied haar toebehoort, maar er niets aan doet om dit terrein tot ontwikkeling te brengen, orde en rust te handhaven en beheersdaden uit te oefenen. Er wordt niet eens geprotesteerd tegen de bezetting van het gebied door de tegenpartij of de schending van het verdrag van 1971.

Dat wij het gebied ook bij de naam noemen die de agressor het heeft gegeven en wel de naam van haar nationaal symbool is op zijn minst een schaamteloze vertoning. Door de Surinaamse nederzetting om te dopen naar “Jaguar”, haar nationaal symbool heeft Guyana een ferme politieke, diplomatieke en militaire mep aan Suriname verkocht

Suriname zal officieel een naam moeten bedenken en vastleggen voor “Tigri”

Aanbeveling:

Alle regeringen hebben gefaald. De taak is aan president Desi Bouterse om ballen te tonen!

Hij zal niet weer moeten volstaan met: “Het is een complexe zaak” en “We moeten werken aan een vreedzame oplossing en samen dat gebied ontwikkelen”

Guyana is sinds 1969 al stappen verder terwijl Suriname nog blijft sukkelen met wollig gepraat

WAT IS UW MENING?

“Wat is uw mening…”

Stop, stop, stop!

Voordat je lippen en tong in beweging komen, ga eerst bij jezelf na of je de vraag goed begrepen hebt. Verwerk de vraag eerst in je hoofd. Maak je mond nog niet open om iets te zeggen omwille van het moeten antwoorden.

Maar weet je wel wat “een mening” is?

Het lijkt op een gekke vraag, maar toch weet niet iedereen precies wat een mening is. Een mening is in ieder geval NIET dat je resoluut alles moet afkeuren of goedpraten.

Een mening is het product van je analytisch vermogen. Probeer geen inferieur materiaal te produceren in je fabriek (de hersenen). De ingrediënten voor jouw product zijn: De hoeveelheid aan informatie die je ter beschikking hebt. Als je slecht geïnformeerd bent, zal het product (je mening) ook niet van een hoge standaard zijn. Als je alleen van suiker houdt of alleen van zout, zal je mening dan ook steeds zoet of zout zijn.

Voor een gebalanceerde en solide mening, dus een goed product, zal je niet alleen moeten weten hoe suiker proeft, maar ook hoe bijtend zout is. Je zal dus niet alleen eenzijdige informatie tot je moeten nemen. Pas wanneer je pro- en contra informatie op een rijtje hebt zullen de hersenen aan de slag kunnen gaan om te analyseren (de machine gaat draaien) zodat jouw mening (het product) geproduceerd kan worden. Als je slecht geïnformeerd bent, zal je mening ook niet hoogwaardig zijn. Het respect voor jouw mening hangt af van de kwaliteit ervan.

Ook al zou men het NIET eens met je zijn, maar omdat je product (mening) van hoogwaardige kwaliteit is (goed onderbouwd) zal er respect voor opgebracht worden door de mensen die zelf ook een goed stel hersenen tussen de oren hebben. Je zal niet wakker moeten liggen van kritieken van mensen die zelf inferieure kwaliteit leveren want aan hen heb je niets en kan je ook niets van leren.

De directeur van Porsche zal je nooit zien rijden in een dienstwagen van het merk Ferrari. Het zijn rivaliserende automerken. Maar zowel de directeur van Ferrari als de directeur van Porsche heeft respect voor elkaars merk (mening) omdat zij alle twee weten dat beide producten van hoogstaand kwaliteit zijn. Geen van beiden maken zich druk om de nieuwe Reebok die op de markt komt, tenzij het uitgerust wordt met 350 HP en 6 cilinders twin-turbo.

We gaan terug naar het begin…

“Wat is uw mening…?”

Nu weet je wat een mening is maar heb je de vraag wel goed begrepen?

Indien de vraag niet helder is gesteld of als je het niet zo goed begrijpt is er niets mis met: “Ik begrijp de vraag niet zo goed. Kun je het opnieuw stellen of anders formuleren?”

Indien je onvoldoende informatie hebt over het onderwerp is het ook geen schande om te zeggen: “ik ben ONVOLDOENDE geïnformeerd daarover. Mag ik jou een ander keer antwoorden?”

Indien je REDELIJK geïnformeerd bent laat het ook duidelijk weten door aan het begin aan te geven: “ik weet daar nog niet zoveel over maar…” en dan sluit jij jouw antwoord af met: “…maar ik zal me nog wat beter laten informeren”

Een mening is ook niet in steen geschreven, maar kan veranderen. Een slechte kwaliteit mening kan binnen enkele minuten reeds veranderen. Een mening die gebaseerd is op voldoende en meerzijdige informatie zal heel lang stand houden.

Maar als je mening over een bepaald vraagstuk na 40 jaren verandert zou daar ook niets mis mee moeten zijn. Je had voldoende informatie om het 40 jaren vol te houden en te verdedigen. Maar vanwege additionele informatie of gewijzigde omstandigheden kan een mening veranderen.

Net zoals men 40 jaren lang trouw kan zijn aan het eten van vlees, maar vanwege gewijzigde inzichten besluiten om vegetarisch te worden. Dit is een handeling gebaseerd op een gewijzigde mening met betrekking tot dierenvlees.

En nu opnieuw de vraag:

Geefjemening

Je bent ready…. SUCCES!

Een agressieve neger en een misleidende hindoestaan

ZE KUNNEN HANDJES HOUDEN

Helden…

In mijn zoektocht naar helden waar wij in Suriname een voorbeeld aan zouden kunnen nemen om ons dichterbij elkaar te brengen betrapte ik mezelf op het nabootsen van gedragingen waar ik juist steeds principiële problemen mee heb. Maar ach… ik ben ook mens die soms onbewust in de verleiding kan vallen om mezelf tegen te spreken. Echter heb ik door de jaren heen mezelf geleerd om constant aan zelfevaluatie te doen en de vraag te stellen of ik nog steeds de persoon ben die ik gisteren was. Ik weet niet wat het uiteindelijk doel daarvan is, maar het helpt mij in ieder geval om te trachten steeds consequent te blijven in het naleven van mijn eigen Grondwet. We zijn allemaal hypocrieten maar het streven is om deze imperfectie, die wij bij de geboorte hebben meegekregen, tot een minimum te beperken.

Toch heb ik veel geleerd tijdens het rijden van een scheve schaats in mijn zoektocht naar voorbeeldfiguren waar wij iets van zouden kunnen leren. Ik kom tot de conclusie dat de leiders die ik als de top 2 overhield wel de grootste hypocrieten zijn geweest en het misschien zelfs niet door hadden.

Ik zal niet zeggen dat ik beter dan hen ben, maar ik ben eerlijk genoeg om mijn masker weg te halen en te zeggen dat ik ooit eens wel high ben geworden op marihuana, misschien vaker zelfs; Dat ik eens zo diep in het glaasje keek waarbij ik er bijna in verdronk en twee dagen bedrust nodig had; Dat ik niet altijd aardig tegen vrouwen ben geweest of naar mijn ouders toe; Soms mijn kinderen wel een tikje geef, eigenlijk alleen de jongste; Dat ik soms behoorlijk kan liegen en middels de kunst van het woord mezelf uit benarde situaties kan lullen. Ach… ik ben mens en evalueer mezelf constant. Ik probeer mijn fouten te accepteren en morgen een beter mens te zijn. Perfectie zal ik nooit bereiken, want ik ben geboren uit de zonde maar ik werk aan mezelf.

Dit doe ik zonder levensfilosofieën van andere stervelingen op na te houden. Ik leer uit de religie, de politiek, sociale- en andere etnische groepen. De goede dingen neem ik over en het gespuis laat ik lekker bij hen achter. Inderdaad ben ik een hypocriet. Ik probeer een nieuwe ras met mijn eigen karakteristieken te zijn door van jou in te pikken wat ik nodig heb, maar me te distantiëren van de troep waaraan je geketend bent. Misschien daarom vinden veel mensen, heel veel mensen, mij een vreemde vogel.

Wie echter nooit accepteerden dat ook zij hypocrieten, leugenaars, ophitsers, racisten, hersensspoelers en gifmengers waren zijn twee mensen die wij hebben verheven tot de status van halfgod. Het zijn twee mannen die door bijna alle 7,5 miljard mensen op de wereld worden opgehemeld. Wij adoreren en bewonderen hen. Op momenten van wanhoop zoeken wij hun gezegden op en proberen daaruit inspiratie te putten. Wij posten hun quotes op Facebook en houden daarmee hun nalatenschap in leven. Ik heb ingaande vandaag besloten om daarmee te breken. Na boekenwurmwerk kom ik tot de conclusie dat ze ons gewoon hebben gezegd wat wij wilden horen en ons laten zien wat zij ons wilden laten zien. Maar we zijn ouder nu als mensheid en veel knapper!

Nelson Mandela en Mahatma Gandhi zijn misschien de grootste hypocrieten die ooit op deze wereld hebben rondgelopen. Mandela voldoet aan alle karakteristieken van een stereotype Neger en Gandhi aan alle karakteristieken van een stereotype Hindoestaan. Ik benadruk dat het gaat om stereotype in negatieve zin. We staren ons blind op de zogenaamde goede dingen die zij hebben achtergelaten maar je moet niet verbaasd opkijken wanneer we elkaar straks in de hel tegenkomen en samen met hen daar in de sauna zullen zitten.

God kijkt niet alleen naar je positieve daden, maar ook je zonden. Wij mensen kiezen er vaak voor om alleen naar de goede daden te kijken of alleen naar de zonden. God weegt af. Over de goede daden van Mandela en Gandhi zal ik niets zeggen want we worden er elke dag mee dood geslagen. Maar ik werp voor de goede orde nog wat in de weegschaal.

Nelson Mandela:

Nelson Mandela zijn acties om te komen tot bevrijding van het zwarte volk in Zuid-Afrika voldoet aan alle kenmerken van wat wij tegenwoordig noemen: terrorisme. Ik zie mensen al vreemd opkijken. Terrorisme is een vrij recent begrip en wordt door het westen gebruikt voor alle groeperingen die geweld aanwenden voor het bekrachtigen van radicale standpunten. Vroeger noemde men hen vrijheidsstrijders, maar dit woord bestaat niet meer. Nu noemt men het terrorisme. Mandela was de laatste vrijheidsstrijder. Alle andere mensen die na hem kwamen en precies doen wat hij deed krijgen nu de naam terrorist. Mandela was een ordinaire terrorist die in de jaren tachtig zelfs de optie bekeek om de neuzen af te snijden van zwarten die hem niet wilden joinen en vermoedelijk aan de kant van de blanken stonden. Zijn vrouw stelde echter iets anders voor: “Je moet een brandende autoband om hun nek doen.” (klik hier)

In 1961 brak Mandela met de koers van zijn strijdmakkers in de African National Congress (ANC) omdat zij middels de vreedzame weg gelijkheid wilden brengen in Zuid-Afrika. Hij koos voor het opzetten van een gewapende vleugel van de ANC die hij MK noemde. Tegenwoordig zouden wij zeggen: Hij creëerde een terroristische vleugel van de ANC. Dit is ons niet onbekend. We kennen dergelijke takken ook in andere landen. Denk maar aan Al Qaida, Hezbollah en FARC. Volgens Mandela had hij geen andere keus dan geweld met geweld te bevechten. Vocht hij tegen het Apartheid-regime of tegen of voor iets anders? Ik laat je een klein deel van zijn CV zien als het gaat om gepleegde bomaanslagen:

-Church Street West, Pretoria, op 20 mei 1983
-Amanzimtoti Shopping complex KZN, 23 december 1985
-Krugersdorp Magistrate’s Court, 17 maart 1988
-Durban Pick ‘n Pay shopping complex, 1 september 1986
-Pretoria Sterland filmcomplex, 16 april 1988
-Johannesburg Magistrate’s Court, 20 Mei 1987
-Roodepoort Standard Bank 3 juni, 1988

In totaal ging het om 156 aanslagen die Mandela heeft opgeëist. Dit lijkt veel op terrorisme als je mij vraagt. Hij werd dus opgepakt en opgesloten door de politie. Eerlijkheidshalve moet wel toegegeven worden dat hij totaal geen eerlijk proces kreeg. Maar in die dagen was eerlijkheid zoek in alle lagen en bij alle groepen in Zuid-Afrika.

Na 27 jaren komt hij uit de gevangenis en wordt president van Zuid-Afrika in 1997. Wat voor president was Mandela? Een corrupte!

Komende uit de gevangenis en tot de dag van zijn dood werd ons een beeld voorgehouden van een vredige oude man. Ik zag een documentaire over hem die mij zelfs tranen in de ogen gaf, maar dit komt omdat ik halve en gedoseerde informatie kreeg en mij dus liet meeslepen met wat in de journalistiek heet: “agendasetting”. Dit is laten zien wat ik je wil laten zien.

De vredige oude man die wij zagen deed als president een zware investering in de upgrading van het leger. Het liep op in de miljarden. Op welke oorlog bereidde deze vredige man zich voor? De aankopen waren ook zeer controversieel met meer dan een lucht van corruptie. Wan tu sma ben mek wan bigi moni. Aan Moammar Qadhafi en Suharto van Indonesië gaf hij de hoogste onderscheidingen van zijn land. Maar het feit dat Qadhafi USD 10 miljoen in de pot van de ANC stortte en Suharto USD 60 miljoen is iedereen vergeten. Mandela onthulde dit publiekelijk zelf.

Als president trof hij een land aan die met tal van problemen worstelde waaronder financiële ellende. Toch ging hij over tot het doen van de miljarden investering in het leger en deed precies wat zijn voorgangers, de blanke overheersers, zich schuldig aan maakten.

Vriendjespolitiek zag hij als een normale zaak. Mandela zwichtte ook voor de kracht van de multinationals en grote bedrijven die allemaal in handen van de blanken waren. Die mochten rekenen op voorkeursbehandeling en andere privileges. Maar hij kreeg sympathie van ons want hij is: Nelson Mandela en daarom mag het!

Mahatma Gandhi:

Hoe vromer de geest hoe groter het beest. Ik groeide op met Gandhi als voorbeeld voor alle Hindoestanen waar dan ook ter wereld. Na alle informatie tot mij te hebben genomen kom ik tot de conclusie dat ik nooit als Gandhi wil zijn. Ik stel voor dat alle 7,5 miljard mensen op de wereld hem ook niet als voorbeeld moeten nemen; vooral de Hindoestanen niet want hij is het gezicht van alles waarvoor andere groepen de Hindoestaan van beschuldigen en stigmatiseren.

Terwijl in India, en een goed deel van de Hindoestaanse gemeenschap in Suriname, een vijandige houding wordt ingenomen naar homoseksuelen zijn er sterke aanwijzingen dat Gandhi zelf ook seks met mannen had. Natuurlijk had hij ook een vrouw maar daar straks meer over. Aan de hand van “onderliggende documenten” kan je makkelijk tot de conclusie komen dat Gandhi een vrij ziekelijke perverse man was, om niet te praten over een grote hypocriet die mensen van alles en nog wat wilde leren maar zichzelf als een monster gedroeg in de privésfeer.

In 2013 doken er brieven op die Gandhi schreef naar Hermann Kallenbach, zijn assistent. Er werden begrippen aangehaald die vrij conventioneel zijn in de gaygemeenschap. Hij noemde Kallenbach “My dear Lower House” en hij sloot af met “With love, Sinly yours, Upper House”

Daar zou niets mis mee moeten zijn gezien de aard van Gandhi die constant liefde propageerde. Maar de gays weten als geen ander wat “Lower House” en “Upper House” betekent. Dit in combinatie met het feit dat deze twee mannen samen woonden van 1907 tot en met 1909 en niet apart in een boven en benedenverdieping huis.

Voor het publiek leek Gandhi misschien een halfgod maar binnen politieke kringen stond hij bekend als een krasse Hindoestaan die bakken vrouwen verslond die vaak genoeg al getrouwd waren. Gandhi was ook berucht voor pedofilie en incestueus gedrag. Er zijn verhalen over zijn 18-jarige kleindochter Manuben en de 16-jarige vrouw van zijn kleinzoon die naakt met hem sliepen. Op sommige avonden had hij beide tegelijk naakt bij hem in bed. Dit heeft Gandhi nooit ontkend. Echter wist hij hoe mensen met zijn charisma te overtuigen om allerlei rotzooi aan te nemen. Dit krijg je bij kuddementaliteit. Men geloofde hem blind net zoals Jim Jones op 18 november 1978 meer dan 900 mensen in Guyana wist te overtuigen om vergif te drinken om in het paradijs te komen. God heeft sommige mensen talenten gegeven om invloed te kunnen hebben op het denken van anderen. Deze macht wordt echter ingezet om de duivel te dienen.

Gandhi had een vrouw genaamd Kasturba. Terwijl vele vrouwen op Facebook quotes van Gandhi delen weten zij niet dat hij totaal geen respect voor vrouwen had. Eerder schreef ik al dat hij hen zag als seksobject en hen in grote getallen verslond; getrouwd of niet.

Gandhi was zeer denigrerend naar zijn vrouw van meer dan 20 jaren. Hij verbood haar om cadeautjes te accepteren van vrienden en familie. In het bijzijn van anderen heeft hij haar vaker omschreven als “een nederige koe” die moeilijk uit haar woorden komt.

In 1943 werd Kasturba ziek, maar hij verbood de artsen om haar de nodige medicijnen te geven. Hij zei aan de doktoren: “If God wills it, he will pull her trough”

Kasturba overleed op 22 februari 1944 na maanden te hebben geleden. Wat zij nodig had was een simpele antibiotica. Toen Gandhi malaria opliep accepteerde hij wel medicijnen van de artsen om te overleven.

Gandhi kwam op voor gelijke rechten voor alle mensen ongeacht ras, kleur en religie, maar hij loog. Toen zijn zoon Harilal converteerde tot de Islam werd hij door Gandhi verstoten. Binnen de Hindoestaanse gemeenschap is dit de grootste straf ooit. Hij riep de rest van zijn familie ook op om nooit iets aan Harilal te geven. Een jongere broer gaf de verstoten Harilal eens wat geld en die moest er aan geloven. Gandhi verstootte ook deze zoon. Deze halfgod was zeer haatdragend en koppig. Familieleden probeerden hem nog wijs te maken dat er niets mis is als twee broers een goede band hebben, maar daar wilde Gandhi niets van weten. Is dit de man die vrede, verdraagzaamheid, eenheid en vergiffenis predikte in de wereld?

Op 30 januari 1948 werd Gandhi vermoord. Hiralal verscheen op de begrafenis om afscheid van zijn vader te nemen, maar niemand kon hem in eerste instantie herkennen. Hij zag er ziek, uitgemergeld en zwakjes uit. Hiralal overleed enkele maanden later als een dronken verloren ziel.

Dank u wel papa!

Gandhi was een racist net als alle andere Hindoestanen die problemen met ‘zwarte mensen’ hebben. In 1896 hield deze vrome geest een publieke toespraak waarin hij stelde dat Europeanen de Hindoestanen wilden degraderen naar het niveau van “rauwe kaffers”. In een van de documenten over het leven van Gandhi kwam ik deze zinsnede tegen:

“To Gandhi, the only occupation native Africans knew was hunting, their only ambition was to collect cattle to buy a wife, and their only contentment in life was to pass it in indolence and nakedness.Gandhi also considered the natives incredibly lazy, thinking that they were not as hardworking as Indians and that they pretty much avoided work completely”

Nog zin in het sharen van die Mandela en Gandhi quotes?

gandhi-mandela final